İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğinde azami dikkat, stratejimizin temel basamağıdır. Politikamız, meslek hastalıkları ve kazalarına “sıfır tolerans” göstermektir. Tecrübeli ekibimiz iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin farkındadır ve çalışmalarımızın her aşamasına güvenliği yansıtmaya kendilerini adamıştır.

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir madencilik uygulamalarımız ile doğayı, insanı ve gelecek nesilleri önemsiyoruz. Projenizin planlanmasından, nihai teslimine kadar tüm aşamalarında çevreye en üst düzeyde öncelik veriyoruz. Yeşile olan duyarlılığımızı ofisimize taşıyor, tüm çalışanlarımıza bu kültürü aşılıyoruz. Uzman mühendislerimiz ile projelerinizde enerji ve malzeme verimliliğine azami ölçüde dikkat ediyoruz. Dünyamızın gerekliliklerine göre geliştirilen sürdürülebilir politikamız sayesinde, yeşil bir madencilik şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.

Kalite Politikamız

  • Müşteri portföyünü genişleterek satışlarımızı arttırmak,
  • Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak,
  • Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tahsisi ile müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak,
  • Faaliyet alanımızla ilgili tüm yasal kurallara ve standartlara uyarak müşteri isteklerini sağlamak,
  • İş kazalarını en aza indiren, emniyetli bir iş ortamı oluşturmak, Yönetim sistemlerinin etkinliklerini kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürekli geliştirmek.