İK Uygulamalarımız

Hedeflerimize kalifiye ve mutlu çalışanlar ile ulaşabileceğimizin bilinciyle İnsan Kaynakları uygulamalarımızı şekillendiriyoruz.

 • Çalışanımız, rekabet üstünlüğümüzü sağlayan gücümüzdür.
 • Çalışanlarımızın kurum kültürümüzle uyumlu değerlere sahip olmasını bekleriz.
 • CH’nin çalışmak için tercih edilen kurum olmasını amaçlarız.
 • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliğini gözetiriz.
 • Başarı ve yüksek iş performansı bekler ve bunu teşvik ederiz.
 • Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için, çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızın toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını teşvik ederiz.

İşe Alım

Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönettiğimiz işe alım süreçlerimizde; kurum kültürümüze ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları kazanmayı hedefliyoruz. 

İşe alımda, yeni mezun ve deneyimli adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesinde; yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil ve genel yetenek sınavları ve değerlendirme merkezleri gibi araçları kullanırız.

Açık pozisyonlarımız için sayfanın altındaki iş ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak adına, departman yöneticilerimizin görüşüyle ‘Yıllık Eğitim Planı ve Bütçesi” oluşturuyoruz. Eğitime katılan çalışanlarımızı ”Eğitim Değerlendirme Formu” aracılığı ile değerlendiriyoruz.

Eğitimin etkinliği, birim yöneticisinin eğitimin niteliğine göre belirlediği süre sonunda yaptığı değerlendirmeler neticesinde analiz edilir. Bütün eğitimler, eğitimi alan çalışanımızın ”CH Eğitim Talep” dosyasına işlenir.

Kariyer Yönetimi 

İhtiyaç ve gelişim hedeflerini esas alarak, bünyemizdeki personelimize, kurum içi sürdürülebilir kariyer fırsatları yaratıyoruz. Nitelikli, başarılı, kendine güvenen bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımıza:

 • Yüksek lisans, doktora ve mesleki sertifika programları,
 • Yönetsel ve liderlik becerilerini geliştirecek programlar
 • Yetkinlik ve performansa bağlı terfi uygulamaları sunuyoruz

Ücret Yönetimi

Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirleyip güncelliyoruz. Personelin eğitim, deneyim ve teknik yeterliliği baz alıyoruz.

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları Departmanı , altı aylık çalışma dönemini tamamlayan çalışanlarımızın performanslarıyla ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirme talep eder. Şirket Performans Karnesi (Balanced Score Card) kapsamında yılda bir defa yapılan bu uygulama ile çalışan verimliliği güncel şekilde takip edilir. İhtiyaç halinde personel performansını iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alınır.

İK Uygulamalarımız

Hedeflerimize kalifiye ve mutlu çalışanlar ile ulaşabileceğimizin bilinciyle İnsan Kaynakları uygulamalarımızı şekillendiriyoruz.

 • Çalışanımız, rekabet üstünlüğümüzü sağlayan gücümüzdür.
 • Çalışanlarımızın kurum kültürümüzle uyumlu değerlere sahip olmasını bekleriz.
 • CH’nin çalışmak için tercih edilen kurum olmasını amaçlarız.
 • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliğini gözetiriz.
 • Başarı ve yüksek iş performansı bekler ve bunu teşvik ederiz.
 • Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için, çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızın toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını teşvik ederiz.

İşe Alım

Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönettiğimiz işe alım süreçlerimizde; kurum kültürümüze ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları kazanmayı hedefliyoruz. 

İşe alımda, yeni mezun ve deneyimli adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesinde; yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil ve genel yetenek sınavları ve değerlendirme merkezleri gibi araçları kullanırız.

Açık pozisyonlarımız için sayfanın altındaki iş ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak adına, departman yöneticilerimizin görüşüyle ‘Yıllık Eğitim Planı ve Bütçesi” oluşturuyoruz. Eğitime katılan çalışanlarımızı ”Eğitim Değerlendirme Formu” aracılığı ile değerlendiriyoruz.

Eğitimin etkinliği, birim yöneticisinin eğitimin niteliğine göre belirlediği süre sonunda yaptığı değerlendirmeler neticesinde analiz edilir. Bütün eğitimler, eğitimi alan çalışanımızın ”CH Eğitim Talep” dosyasına işlenir.

Kariyer Yönetimi 

İhtiyaç ve gelişim hedeflerini esas alarak, bünyemizdeki personelimize, kurum içi sürdürülebilir kariyer fırsatları yaratıyoruz. Nitelikli, başarılı, kendine güvenen bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımıza:

 • Yüksek lisans, doktora ve mesleki sertifika programları,
 • Yönetsel ve liderlik becerilerini geliştirecek programlar
 • Yetkinlik ve performansa bağlı terfi uygulamaları sunuyoruz

Ücret Yönetimi

Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirleyip güncelliyoruz. Personelin eğitim, deneyim ve teknik yeterliliği baz alıyoruz.

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları Departmanı , altı aylık çalışma dönemini tamamlayan çalışanlarımızın performanslarıyla ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirme talep eder. Şirket Performans Karnesi (Balanced Score Card) kapsamında yılda bir defa yapılan bu uygulama ile çalışan verimliliği güncel şekilde takip edilir. İhtiyaç halinde personel performansını iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alınır.

Açık Pozisyonlarımız