Fizibilite Çalışmaları

Projenin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve muhtemel kazancının tüm yönleriyle tespit edilmesi.

Temel Mühendislik

Disiplin bazlı tasarım kriterlerinin belirlenerek; proses tanımlama, akış şeması, ekipman listeleri, CAPEX – OPEX analiz, temel çizimler ve Teknik şartname hazırlığı

Detay Mühendislik

Temel Mühendislikten gelen veriler ile tesisin nihai tasarımı ve projelendirmesi

Ekipman Tedarik & İmalat

Cevher işleme tesisine yönelik her türlü ekipmanın tedarik ve ADR tesisinde kullanılan ekipmanların imalatı

Tesis Kurulum - Genişleme

Anahtar teslim tesis kurulumu ve devreye alma

Proje Yönetimi

Çözümsel Yaklaşım felsefesiyle, projenin tüm aşamalarının iş veren adına yönetim ve denetimi

EP

Mühendislik, Ekipman Tedarik

EP – M

Mühendislik, Ekipman Tedarik – Yönetimi

EPC – M

Mühendislik, Ekipman Tedarik, Tesis Kurulum – Yönetimi

EPC

Mühendislik Ekipman Tedarik Tesis Kurulum