Fizibilite Çalışmaları

Projenin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve muhtemel kazancının tüm yönleriyle tespit edilmesi.

Temel Mühendislik

Disiplin bazlı tasarım kriterlerinin belirlenerek; proses tanımlama, akış şeması, ekipman listeleri, CAPEX – OPEX analiz, temel çizimler ve Teknik şartname hazırlığı

Detay Mühendislik

Temel Mühendislikten gelen veriler ile tesisin nihai tasarımı ve projelendirmesi

Ekipman Tedarik

Cevher işleme tesisine yönelik her türlü ekipmanın, tedarik ve lojistik süreçlerinin yönetilmesi

Tesis Kurulum - Genişleme

Anahtar teslim tesis kurulumu ve devreye alma

Proje Yönetimi

Çözümsel Yaklaşım felsefesiyle, projenin tüm aşamalarının iş veren adına yönetim ve denetimi

EP

Mühendislik, Ekipman Tedarik

EP – M

Mühendislik, Ekipman Tedarik – Yönetimi

EPC – M

Mühendislik, Ekipman Tedarik, Tesis Kurulum – Yönetimi

EPC

Mühendislik Ekipman Tedarik Tesis Kurulum